PRIVACY STATEMENT

HOUSEOFDRONES.NL zal de gegevens van de gebruikers van de website van HOUSEOFDRONES.NL uitsluitend verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. HOUSEOFDRONES.NL neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regels en privacywetgeving in acht.

Actief verstrekte informatie

U kunt de website van HOUSEOFDRONES.NL anoniem raadplegen. Alleen als u online producten wilt kopen op de website van HOUSEOFDRONES.NL en u kiest voor kopen via een account, is registratie vereist. Op de pagina "aanmaken account" kan HOUSEOFDRONES.NL u vragen om voor het account persoonsgegevens op te geven zoals uw naam, leeftijd en/of e-mail adres. Alleen het verstrekken van uw voornaam, uw achternaam, wachtwoord en e-mailadres zijn verplicht voor het aanmaken van een account. Wanneer u bij het kopen op de website van HOUSEOFDRONES.NL ervoor kiest om geen account aan te maken en te kopen "als gast", dient u alleen de gegevens op te geven die nodig zijn voor de verwerking en verzending van uw order. Er wordt geen account aangemaakt.

Daarnaast is registratie verplicht bij het aanmelden voor de nieuwsbrief van HOUSEOFDRONES.NL. Bij registratie wordt duidelijk aangegeven welke gegevens verplicht zijn in te vullen.

HOUSEOFDRONES.NL zal de door gebruiker opgegeven persoonsgegevens enkel gebruiken voor het beheer van haar eigen diensten en/of faciliteiten. Nimmer zullen deze gegevens aan derden worden verstrekt.

Passief verstrekte informatie

Indien u over het Internet surft stelt u (wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent) beheerders van internetpagina's in staat bepaalde gegevens over u te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het "IP-adres", besturingssysteem en de Internet browser van uw PC. Met deze informatie kan de kwaliteit en toegankelijkheid van internetpagina's worden verbeterd. Voor zover HOUSEOFDRONES.NL dergelijke gegevens gebruikt, worden deze anoniem verwerkt. HOUSEOFDRONES.NL houdt bijvoorbeeld niet bij welke Internet browser een bepaalde bezoeker gebruikt, maar zou bij kunnen houden hoeveel procent van de bezoekers van deze website een bepaalde Internet browser gebruikt.

Voor deze analyse maakt HOUSEOFDRONES.NL gebruik van Google Analytics, dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Daarnaast maakt HOUSEOFDRONES.NL gebruik van cookies in uw winkelwagen, recent bekeken producten, de productvergelijker, recente vergeleken producten en het verlanglijstje. Deze cookies worden bewaard gedurende maximaal 1 dag. Het voordeel is dat u wanneer u bijvoorbeeld producten in uw winkelwagentje heeft, bij een volgend bezoek (binnen 1 dag) de winkelwagen nog gevuld is.

Klantaccount

Indien u een account heeft aangemaakt op de website van HOUSEOFDRONES.NL kunt u uw persoonlijke gegevens altijd inzien, wijzigen of verwijderen. Dit kunt u doen door naar uw accountpagina ("Mijn account") op de website te gaan. Hier hebt u de mogelijkheid tot inzage, aanpassing en/of verwijdering van bepaalde gegevens. Het is echter niet mogelijk om uw account volledig te verwijderen.

Beveiligde internetverbinding tijdens aankoop

Tijdens het doen van een aankoop bij HOUSEOFDRONES.NL wordt de verbinding tussen u en HOUSEOFDRONES.NL beveiligt. Met behulp van een SSL-certificaat worden de transactiegegevens versleuteld over het Internet verstuurd. Om via een SSL-verbinding te betalen heeft u geen specifieke software nodig. U herkent een beveiligde verbinding middels een SSL-certificaat aan het webadres dat begint met hpps:// (ipv http://) of aan het "slotje" in de adresbalk van uw internetbrowser.

Lid van Qshops Keurmerk

HOUSEOFDRONES.NL is aangesloten bij de organisatie Qshops Keurmerk (Qshops.org). Leden van Qshops.org dienen zich te houden aan de gedragsregels van Qshops Keurmerk. In deze gedragsregels wordt verwezen naar relevante Europese en Nederlandse wet- en regelgeving en richtlijnen met betrekking tot het doen van een koop op afstand. Verder zijn binnen deze gedragsregels afspraken gemaakt over geschillenbeslechting en dient PDAPLUS.NL zich te houden aan bindende algemene voorwaarden. Meer informatie over Qshops.org vindt u op de website van Qshops.org.

Gebruik persoonsgegevens

In basis gebruikt HOUSEOFDRONES.NL uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U hebt recht op inzage en verbetering. Vragen om inzage in uw gegevens of klachten over privacy richt u aan: HOUSEOFDRONES.NL Postbus 5062 1410 AB Naarden Nederland

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken via onze website of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze website. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Verder bewaren en gebruiken wij alle informatie, die u vrijwillig via onze website aan ons verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden (volgens onze Algemene Voorwaarden). Als u ons via onze website uw postadres en/of uw telefoonnummer meedeelt, kunt u daarom periodiek selectieve mailings en catalogi van ons ontvangen. Als u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kunt u daarvoor contact met ons opnemen. We hebben partners en speciale relaties met derden op Internet, maar verstrekken hen nooit uw persoonsgegevens, noch ontvangen we de gegevens die u aan deze derden verstrekt (tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk is).

In het geval wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden.

Op verzoek verlenen wij aan de gebruikers van de website van HOUSEOFDRONES.NL toegang tot alle informatie die wij van hen vasthouden. Tevens bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst via onze website gelden de Algemene Voorwaarden van HOUSEOFDRONES.NL, waaronder dit Privacy Statement. Dit wordt voor het aangaan van elke overeenkomst kenbaar gemaakt middels een verwijzing naar de tekst ervan. De Algemene Voorwaarden zijn bindend voorgeschreven door de organisatie Qshops Keurmerk (Qshops.org).